Mettre à jour vos données de contact

COMMUNICATION IMPORTANTE

Suite à un nouveau projet de loi, toutes les associations caritatives, comme Action Damien, ont l’obligation de transmettre le numéro de registre national de leurs donateurs à Belcotax pour tous les dons effectués à partir du 1er janvier 2024 donnant lieu à une attestation fiscale.

Cette information sera nécessaire à la délivrance de votre attestation fiscale en 2025.

 

Grâce à votre numéro de registre national,
l’attestation fiscale sera automatiquement reprise dans votre déclaration d’impôts.

Vous trouverez ce numéro au dos de votre carte d’identité,
comme indiqué dans l’exemple.


Vous avez une question à ce sujet ou préférez nous communiquer ce numéro par téléphone?
N’hésitez pas à nous contacter au 02 422 59 11

Update uw contactgegevens

BELANGRIJKE MEDEDELING

Door een nieuw wetsontwerp gaan alle goede doelen, zoals Damiaanactie, de verplichting hebben om het rijksregisternummer van haar schenkers door te geven aan Belcotax voor giften vanaf 1 januari 2024 die in aanmerking komen voor een fiscaal attest.


Deze info gaat noodzakelijk worden voor de aanlevering van uw fiscaal attest in 2025.

 

Het fiscaal attest wordt, via uw rijksregisternummer,
automatisch opgenomen in uw belastingaangifte.

U vindt deze op de achterzijde van uw identiteitskaart zoals aangeduid in het voorbeeld hieronder.


Hebt u een vraag of wilt u dit telefonisch doen? Contacteer ons gerust op het nummer 02 422 59 11.
We helpen u met plezier.
 


ex : 00.01.01-123.45 
 Vous-trouvez ce numéro sur nos courriers.
ex . Bv. Léopold II 263, 1081 Bruxelles
ex : Pierre.dupont@actiondamien.be
 ex : +32 9 12 34 56 
ex : +32 478 12 34 56
ex : jj/mm/aaaa
D          Je consens à la conservation et au traitement de mes données conformément à la Politique de confidentialité de Action Damien.
bv : 01.01.01-123.45
Dit nummer vindt u links boven uw adres op uw brief
bv. Leopold II laan 263 1081 Brussel
bv : jozef@damiaanactie.com
 bv : +32 9 12 34 56
bv : +32 478 12 34 56
bv : dd/mm/jjjj
              Ik geef toestemming om mijn gegevens te bewaren en te verwerken volgens het Privacybeleid van Damiaanactie